شعبه جردن - ولیعصر

  • آدرسخ وليعصر، بالاتر از ميرداماد، مقابل ایستگاه اتوبوس ظفر، خيابان يزدان پناه، پلاک 75
  • تلفن:   52 12 78 88 21
  • تلفن:   46 22 78 88 21
  • فکس: 17 40 71 88 21
 

شعبه ونک - گاندی

  • آدرس: میدان ونک، خیابان گاندی جنوبی، خیابان (کوچه) هجدهم، پلاک 9
  • تلفن:   59 38 78 88 21
  • تلفن:   43 88 88 88 21
  • فکس: 17 40 71 88 21
 

شعبه آموزش مجازی

  • آدرسخ وليعصر، بالاتر از ميرداماد، مقابل ایستگاه اتوبوس ظفر، خيابان يزدان پناه، پلاک 75
  • تلفن:   52 12 78 88 21
  • تلفن:  58 17 78 88 21
  • فکس: 17 40 71 88 21
 

شعبه شهید مطهری

  • آدرس: خيابان شهيد مطهری،خيابان ميرزاي شيرازي شمالي،کوچه عرفان، پلاک 4
  • تلفن:   20 49 71 88 21
  • تلفن:   18 40 71 88 21
  • فکس: 17 40 71 88 21
 

شعبه استاد نجات الهی

  • آدرس: خیابان کريم خان زند، خيابان استاد نجات الهي (ويلا)، خيابان شهيد کلانتري، پلاک 63
  • تلفن:   20 60 80 88 21
  • تلفن:   50 43 89 88 21
  • فکس: 17 40 71 88 21